понедельник, 12 сентября 2016 г.

https://www.youtube.com/watch?v=6jOzBbIBiEk


25 серпня 2016 р.10.00–11.30Навчання іншомовного спілкування на різних ступенях загальноосвітньої школи Відділ навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України
11.40–13.15Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з фізики у 2016–2017 навчальному роціВідділ біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
14.00–15.30Методичний коментар щодо організації навчально-виховного процесу з математики у 2016–2017 навчальному роціВідділ математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
15.45–16.30Вивчення інформатики в2–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у2016–2017 навчальному роціВідділ математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики NetOI-2016

На сайті http://netoi.org.ua (http://www.olymp.vinnica.ua) почалася реєстрація учасників відкритої Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики NetOI-2016 
http://www.olymp.vinnica.ua/index_ua.php?lng=ua&cid=1679

Олiмпiада проходить в 4 тури. Три тури - off-line,  учасники отримують завдання по e-mail  та  протягом  вказаного   термiну вiдправляють  свої  розв'язки  на  перевiрку.   При    оформленнi розв'язкiв слiд чiтко дотримуватися технiчних умов, вказаних у задачi   та правил оформлення  листiв  (див. додаток В).
Весь процес прийому розв'язкiв  i їх перевiрки автоматизовано. Передбаченi чат-консультацiї в реальному часi з членами журi  для  уточнюючих запитань по умовах та оформленню розв'язкiв. Час чат-консультацiй по кожному туру учасникам буде  повiдомлено  разом  з  завданням. Консультацiї можна буде отримати в  форумi  олiмпiади.  Четвертий тур планується провести в режимi реального часу (real-time).
Для участi в 4-му турi учасникам знадобиться повний доступ до Інтернету протягом декiлькох годин. Правила проведення 4-го туру будуть розiсланi учасникам олiмпiади додатково. Всi переможцi олiмпiади отримують  дипломи  МОН  України.  Положенням передбачено  участь  переможцiв номiнацiї "Школярi України" в 4  етапi  Всеукраїнської  олiмпiади школярiв поза квотою команди регiону.